SYSTÉMY MĚŘENÍ A REGULACE

Specializací naší profesní činnosti v oboru elektroinstalací jsou řídicí systémy měření a regulace (MaR) pro technická zařízení budov (TZB) a systémy inteligentní elektroinstalace. V daném oboru poskytujeme rovněž poradenské a konzultační služby.

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Zajišťujeme zpracování projektové dokumentace ve všech projektových stupních. Pro zákazníky z řad dodavatelských společností zajišťujeme rovněž zpracování realizační a výrobní dokumentace a dokumentace skutečného stavu. Koncepce návrhu řídicích systémů je zpracována na základě požadavků zákazníka a s ohledem na nízké investiční a provozní náklady a efektivní provoz řízených technologických celků. V daném oboru poskytujeme rovněž poradenské a konzultační služby a provádíme autorský a technický dozor.

PŘÍPRAVA SW SYSTÉMŮ MaR

Pro dodavatelské a montážní firmy zajišťuji v rámci své profesní činnosti také přípravu a zprovoznění aplikačního SW řídicích systémů MaR a systému vizualizace (SCADA). Součástí poskytovaných SW služeb je také součinnost při zajišťování záručního a pozáručního servisu instalovaných technologií.

SILNOPROUD A SLABOPROUD

Projekční a inženýrské služby v oboru silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace zajišťujeme ve spolupráci s projektanty se specializací v příslušném oboru. V rámci projekční přípravy dbáme na koordinaci mezi jednotlivými profesemi. V daných oborech poskytujeme rovněž poradenské a konzultační služby.

elektroinstalace silnoproudá

SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE

elektroinstalace slaboproudá

SLABOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE

Elektroinstalace NN v občanských a administrativních budovách, ve zdravotnictví a průmyslu.

 • Vnitřní elektrické rozvody
 • Osvětlení (umělé, nouzové)
 • Řízení rizika
 • Ochrana proti blesku a přepětí
 • Napájení budov, trafostanice
 • Záložní a náhradní zdroje
 • Veřejné osvětlení
 • Elektrická zabezpečovací signalizace (EZS)
 • Elektrická požární signalizace (EPS)
 • Kamerové systémy (CCTV)
 • Systémy kontroly vstupu (ACS)
 • Strukturované kabeláže
 • Evakuační rozhlas
 • Vyvolávací systémy
 • Domácí telefony, videotelefony
elektroinstalace silnoproudá

SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE

Elektroinstalace NN v občanských a administrativních budovách, ve zdravotnictví a průmyslu.

 • Vnitřní elektrické rozvody
 • Osvětlení (umělé, nouzové)
 • Řízení rizika
 • Ochrana proti blesku a přepětí
 • Napájení budov, trafostanice
 • Záložní a náhradní zdroje
 • Veřejné osvětlení
elektroinstalace slaboproudá

SLABOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE

 • Elektrická zabezpečovací signalizace (EZS)
 • Elektrická požární signalizace (EPS)
 • Kamerové systémy (CCTV)
 • Systémy kontroly vstupu (ACS)
 • Strukturované kabeláže
 • Evakuační rozhlas
 • Vyvolávací systémy
 • Domácí telefony, videotelefony